intervenient (Ing)

pihak ketiga yang tadinva berdiri di luar perkara, kemudian menggabungkan diri ke dalam perkara yang sedang berjalan, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan salah satu pihak yang beperkara; Sin: gevoegde partij

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!