kuasa demi penerima

kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk kepentingan penerima kuasa sendiri, misalnya dalam perjanjian jual beli tanah, pembeli diberi kuasa untuk mengurus balik nama dan sertifikat untuk dirinya sendiri

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!