lastgeving (Bld)

pemberian kuasa; suatu persetujuan antara dua pihak di mana pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua dan pihak kedua menerimanya dari pihak pertama, guna mengurus sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa (KUHPdt. Ps. 1792); pemberian kuasa kepada makelar dan para komisioner (KUHD Ps. 62 dan 76); Lihat pemberian kuasa

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!