lijfrente (Bld)

perjanjian dengan mana satu ppihak mewajibkan diri untuk memberikan dengan cuma-cuma pada pihak lain selama hidupnya suatu pembayaran pada waktu-waktu tertentu

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!