matrimonium claudicans (Ltn)

perkawinan yang pincang; perkawinan yang di satu pihak sah dan di lain pihak tidak sah

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!