perikatan demi undang-undang

perikatan yang bersumberkan undang-undang saja ataupun dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!