perjanjian kawin

perjanjian tertulis yang menetapkan kedudukan hukum harta kekayaan suami-istri, yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!