ratio decidendi (Ltn)

alasan-alasan (yang langsung) dalam suatu keputusan hakim

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!