satyalencana teladan

lencana tanda kesetiaan yang diberikan kepada anggota Polri yang dalam waktu perang atau dalam operasi selama satu tahun berturut-turut, atau dalam waktu di luar keadaan itu sedikitnya tiga tahun berturut-turut, menjalankan tugasnya dengan berkelakuan baik, setia sungguh-sungguh sehingga dapat menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi yang lain

Alert: You are not allowed to copy content or view source !!