sita revindicatoir

  1. penyitaan yang diminta oleh pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain, diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal
  2. sita revindikasi, sita pemilik; sita oleh pemilik terhadap benda miliknya yang berada di bawah penguasaan orang lain secara melawan hukum
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!